Vakbonden en werkgevers willen grenzen open

February 3, 2006

Als het aan de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de vakbonden en de Land-en Tuinbouworganisatie (LTO) ligt gaan de grenzen open voor werknemers uit de nieuwe lidstaten. Met het openstellen van de grenzen hopen ze het tekort aan arbeidskrachten in de land- en tuinbouw aan te vullen.

Over een aantal maanden verstrijkt de overgangstermijn die de Nederlandse regering voorafgaand aan de laatste uitbreiding van de EU heeft bedongen. De regering maakte gebruik van de overgangsregeling om verdringing op de Nederlandse arbeidersmarkt te voorkomen. Van die verdringing is weinig gebleken of het moet zijn dat veel werk zwart verdwijnt via zelfstandigen zonder personeel (zogenaamde zzp’ers). Met het dichthouden van de grenzen lijkt de Nederlandse regering haar doel te zijn voorbij geschoten.  

Advertisements

2 Responses to “Vakbonden en werkgevers willen grenzen open”

  1. Miranda Says:

    Ook bij dit onderwerp zou het onderschrift ‘je kon er op wachten’ van toepassing kunnen zijn..


  2. Het middel bleek weer eens zwaarder dan de kwaal.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: