Zouden de media berichtgeving over gezinsdrama’s moeten vermijden?

December 25, 2005

Ook het afgelopen jaar kende weer een aantal gezinsdrama’s met als voorlopig dieptepunt de moord van een vader op zijn kinderen in Middelburg op kerstavond. De man sloeg na de gruweldaad de hand aan zichzelf.

Er is regelmatig gesproken over de invloed van de berichtgeving in de media over dergelijke tragedies. Met enige regelmaat is ook onderzocht of aantoonbaar kan worden gemaakt dat er een relatie bestaat tussen berichtgeving over zelfdoding en het plegen van zelfmoord. David P. Philips publiceerde in 1974 voor het eerst over het onderwerp. Hij stelde vast dat er wel degelijk een relatie bestaat zij het een tijdelijke. Later onderzoek in onder andere Nederland (door Ganzeboom en De Haan in 1982) weerlegde de resultaten echter. Er bleek geen duidelijk aantoonbare relatie te bestaan. In Japan echter (onderzoek door Ishii) bleek er juist wel een verband te bestaan tussen zelfdodingsberichtgeving en het aantal zelfdodingen. Blijkbaar geldt er geen pasklaar antwoord op de vraag of berichtgeving over zelfdoding ook aanzet tot het plegen van zelfmoord. Aangezien het meeste onderzoek in voornamelijk Westerse landen is uitgevoerd en er daar geen duidelijk verband kan worden vastgesteld, wordt het zogeheten imitatie-effect (Philips noemt het Werther-effect, naar de hoofdpersoon uit Goethe’s Die Leiden des jungen Werther) met enige terughoudendheid genoemd als verklaring voor tijdelijke stijgingen.

Als er geen aanwijsbare relatie tussen berichtgeving over zelfdoding en zelfmoord bestaat, waarom zouden de media er dan niet over berichten? Zolang er op een objectieve wijze verslag wordt gedaan van een tragedie als in het geval van het bovenstaande gezinsdrama, waarom zou dit niet kunnen? Het argument dat het zou aanzetten tot imitatiegedrag is, gezien het verrichte onderzoek op dit gebied, moeilijk houdbaar. Daarnaast is het maar net de vraag of juist de berichtgeving het beslissende ‘zetje’ zou geven. Voor mensen die overgaan tot een dergelijke daad speelt de gedachte al. Een slechte dag op het werk of economische tegenslag zouden dan net zo goed de doorslag kunnen geven. Het voert dan ook erg ver om de media, vooropgesteld dat zij objectief verslag hebben gedaan van de gebeurtenis, daar ook maar enigszins verantwoordelijk voor te stellen. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: