We gaan naar Afghanistan

December 22, 2005

Vandaag is tijdens de vervroegde Ministerraad besloten dat het kabinet voornemens is om opnieuw troepen te sturen naar Afghanistan. In de aanloop naar de Ministerraad klonk er al weerklank in het kabinet; D’66 ministers Brinkhorst en Pechtold gaven al aan het niet eens te zijn met het voorstel. Volgend jaar komt het voorstel ongetwijfeld weer op de agenda.

Advertisements

2 Responses to “We gaan naar Afghanistan”

  1. Miranda Says:

    Het verbaasde me enigszins dat er gedebatteerd werd over het feit of men soldaten wel naar een oorlogsgebied zou mogen sturen. Dat gegeven is toch niet heel vreemd, als je toetreedt tot het leger?


  2. Voor zo’n besluit moet het kabinet bij meerheid besluiten. Het heeft niet zoveel te maken of het voor de militairen niet verantwoord zou zijn al speelt dit in de komende debatten een belangrijke rol. Wat betreft het voorleggen van het besluit aan het kabinet; het kabinet hoeft formeel gezien hier het parlement niet voor te raadplegen, maar om na te kunnen gaan of er voldoende draagvlak voor het voorstel bestaat wordt het voorgelegd. Je kunt het ook uitleggen als het niet durven nemen van een beslissing.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: